AFESER logo
PRESENTACIÓ
DOMÒTICA
SEGURETAT
SERVEIS
ESTALVI
ENERGÈTIC
PRODUCTES ACREDITACIONS
CONTACTAREstalvi EnergèticL'energia és un bé escàs i d'aquí ve que la seva repercussió econòmica sigui important. És per això que el nou Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) exigeix una sèrie d'actuacions obligatòries, destinades a reduir el consum energètic als immobles.

La Domòtica ofereix solucions específiques per a l'estalvi energètic com:
AFESER S.L. realitza projectes en l'àmbit de l'estalvi energètic, aportant solucions innovadores, integrals i amb visió de futur.